Effectieve DI-gesprekken voeren (workshop)


Praktische handvaten en gesprekstechnieken voor prettige en effectieve DI-gesprekken. 

Hoe ga je met medewerkers in gesprek over duurzame inzetbaarheid en bevorder je de bewustwording?

Door succesvol en doelgericht ontwikkelgesprekken te voeren, verbeter je de prestaties en inzetbaarheid van je medewerkers. Hoe kun je met medewerkers op een respectvolle manier het thema duurzame inzetbaarheid concreet maken en bijvoorbeeld thema’s als vitaliteit, gezondheid en leefstijl bespreken? Hoe kun je tijdens deze gesprekken de bewustwording en motivatie van je medewerkers verhogen? Tijdens deze workshops krijg je handvaten om deze gesprekken effectief voor te bereiden, uit te voeren en op te volgen.

Je leert om het gesprek goed op te bouwen, het doel en de verwachting goed bespreekbaar te maken en om te gaan met lastige situaties en emoties. Handzame gesprekstechnieken maar ook het maken van concrete  afspraken komt aan bod.

Ook staan we stil bij de balans in het gesprek, hoe zorg je ervoor dat je medewerker bewust wordt van zijn eigen duurzame inzetbaarheid en hier blijvend aandacht aan gaat schenken zodat je als leidinggevende de verantwoordelijkheid bij de medewerker houdt.

Enthousiast? 
Er zijn op dit moment geen workshops gepland. Heb je interesse, meld je alvast aan via info@ikbenmoi.nl. Bij voldoende deelnemers starten we een nieuwe workshop.