NL NextFashion & Textiles


NL NextFashion and Textiles is een kennisnetwerk van branche en onderwijs. 

NL NextFashion and Textiles is een kennisnetwerk waarvan Modint en de textiel- en fashion hogescholen ArtEZ, HvA, Saxion en TMO founders zijn. Zij stimuleren onderzoek en innovatie in kleding en textiel door kennisinstellingen, bedrijven, investeerders, start-ups, designers en overheden met elkaar te verbinden. Maar ook door onderzoeksconsortia te helpen vormen, kennis te verspreiden, bijeenkomsten (mede) te organiseren en door gezamenlijk een onderzoekagenda te onderhouden.