Gertie

moi. coaches

Voor werkgevers & HR

Bij Gertie en Jolanda kun je als MITT-werkgever of HR terecht voor informatie en advies over DI(-tools) en werk- en strategiesessies. 

Gertie en Jolanda stellen zich graag voor en bespreken wat ze kunnen betekenen. Dat kan telefonisch, via e-mail, online of een bedrijfsbezoek. We helpen graag!


Gertie Verreck

Regio Zuid

Over Gertie

Jolanda Hilgers

Regio Noord 

Over Jolanda