MITT Monitor 2021

SO MITT heeft zich de afgelopen jaren ingezet om duurzame inzetbaarheid in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie bekendheid te geven en te stimuleren. Om een goed beeld te krijgen wat er in de sector leeft op het gebied van DI, welke knelpunten worden ervaren en wat de bekendheid is met en waardering over de diverse activiteiten, informatiebronnen en tools van het DI-programma moi. en MITT is de MITT Monitor 2021 uitgevoerd.

Resultaten MITT Monitor 2021
In totaal hebben 200 werknemers en 116 werkgevers aan het onderzoek meegewerkt. De resultaten kun je bekijken en downloaden via onderstaande links (eindrapporten en factsheets). 

Factsheet MITT-werkgevers mode- en interieurindustrie
Factsheet MITT-werkgevers taijt- en textielindustrie
Factsheet MITT-werknemers
Eindrapport MITT-werkgevers
Eindrapport MITT-werknemers

In de Trendupate 2021 vind je de belangrijkste trends en ontwikkelingen. 

Resultaten MITT Monitor 2017
Hieronder vind je de publicaties van de MITT Monitor 2017

Factsheet MITT-werkgevers modeindustrie
Factsheet MITT-werkgevers interieurindustrie
Factsheet MITT-werkgevers tapijtindustrie
Factsheet MITT-werkgevers en werknemers textielindustrie
Factsheet MITT-werknemers
Eindrapport MITT-Monitor 2017