In gesprek over DI


Gesprekskaarten voor werknemers, leidinggevende en HR.

Een DI-gesprek gaat over hoe het met de ander gaat, welke uitdagingen hij/zij voor zichzelf ziet en wat voor hem/haar belangrijk is in het werk. Het gaat om kansen en mogelijkheden die ervoor zorgen dat werknemers goed blijven functioneren en gemotiveerd zijn en blijven. Als je hierover regelmatig contact hebt met je werknemers kun je samen kijken wat mogelijk is. Jullie input is hierin gelijkwaardig. Het gaat niet om beoordelen. 

Hieronder vind je gesprekskaarten. Ze zijn (deels) ontwikkeld voor werknemers en leidinggevenden.  Op de kaarten staan vragen die helpen bij het DI-gesprek.