Samenwerking onderwijs - bedrijfsleven


Up-to-date en toekomstbestendig opleidingsaanbod.

De activiteiten binnen dit deelproject zijn in ontwikkeling en worden in 2021 actief samen opgepakt en onder de aandacht gebracht. Het gaat hierbij om:

  • Themabijeenkomsten of workshops over trends en de impact op branche en beroep.
  • Het versterken van de stage- en praktijkbegeleiding.
  • Het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

MITT-medewerker van de toekomst
Momenteel ontwikkelen we concept profielen van de MITT-medewerker van de toekomst. Dit doen we op basis van bestaand onderzoek (trends en europees onderzoek). Graag nodigen we onderwijs en bedrijfsleven in 2021 uit om de resultaten hiervan met elkaar te bespreken. En wat dit betekent voor de MITT-medewerker van de toekomst en het huidige opleidingsaanbod. Zodra de concept profielen klaar zijn, informeren we je hierover via de nieuwsbrief. Resultaten van het Europese onderzoek vind je hieronder.