Samenwerking onderwijs - bedrijfsleven


Toekomstbestendig opleidingsaanbod & MITT-medewerker van de toekomst.

De activiteiten binnen dit deelproject zijn in ontwikkeling en zijn in 2021 actief opgepakt via: 

  • Themabijeenkomsten over trends en de impact op branche en beroep.
  • Het bespreken van profielen van de MITT-medewerker van de toekomst met bedrijfsleven en onderwijs. 
  • Het versterken van de stage- en praktijkbegeleiding.
  • Het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

MITT-medewerker van de toekomst
Momenteel ontwikkelen we concept profielen van de MITT-medewerker van de toekomst. Dit doen we op basis van bestaand onderzoek (trends en europees onderzoek). In het najaar van 2021 zijn de concept profielen besproken met bedrijfsleven en onderwijs. Maar ook wat dit betekent voor de MITT-medewerker van de toekomst en het huidige opleidingsaanbod. De resultaten van het Europese onderzoek vind je hieronder.