Regionale MITT-netwerkbijeenkomsten


In de regionale netwerkbijeenkomsten staan kennisdelen, het leren en inspireren van elkaar centraal.

De uitwerking (vorm, doel en inhoud) wordt door de DI-coaches Gertie en Jolanda in nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven uitgewerkt en georganiseerd. 

Heb je wensen, suggesties of wil je meer informatie, neem contact op met Gertie (regio Zuid) of Jolanda (regio Noord)