Een visie op leren & ontwikkelen voor de MITT


Bedrijven in de MITT hebben te maken met (technologische) ontwikkelingen en een economie die heel snel verandert. Producten, materialen en productieprocessen veranderen in hoog tempo.

Dit betekent iets voor de inhoud van banen en de skills van medewerkers. Het is daarom voor bedrijven in de MITT belangrijk om nóg sterker in te zetten op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Op die manier wordt sneller en beter ingespeeld op veranderingen en wordt het eigen initiatief en de motivatie van medewerkers gestimuleerd.

Wat zorgt er nou voor dat aandacht voor leren en ontwikkelen zin heeft? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat leren en ontwikkelen effect heeft als bijvoorbeeld:

  1. Een organisatie die een visie heeft op trends en ontwikkelingen in de branche en een beeld heeft van wat die trends betekenen voor het dagelijkse werk van medewerkers. Heb je al eens gekeken naar ons trend-onderzoek?
  2. Het leren en ontwikkelen op de werkvloer zelf plaatsvindt (dicht tegen het werk aan).
  3. De leiding weet op welke manier ze feedback moet geven, zodat medewerkers zich veilig genoeg voelen om te leren, maar ook voldoende uitgedaagd worden.
  4. De leiding zelf laat zien dat ze leren & ontwikkelen belangrijk vindt (voorbeeldgedrag).
  5. Medewerkers ruimte voelen om te experimenteren en dat fouten maken daar een onderdeel van is.
  6. Er goede voorbeelden beschikbaar zijn die inspireren.

Momenteel formuleren we voor de MITT een visie op leren & ontwikkelen. Die publiceren we binnenkort op deze pagina. In 2023 komen we met een aanbod voor bedrijven die serieus aan de slag willen met leren & ontwikkelen. Wilt u hierover meedenken? Bel dan met Muriel Jansen (projectleider leren & ontwikkelen) via 06 – 1191 0850.