Tien bouwstenen en een visie op leren & ontwikkelen in de MITT


Op basis van een aantal onderzoeken en artikelen heeft de MITT tien bouwstenen en een visie op leren & ontwikkelen geformuleerd. De bouwstenen en visie helpen bedrijven in de mode-, interieur-, textiel- en tapijtindustrie bij het versterken van hun leercultuur.

De tien bouwstenen dienen ter inspiratie en ondersteunen de visie op leren & ontwikkelen. U vindt de visie ná de tien bouwstenen. De bouwstenen zijn manieren waarop het leren & ontwikkelen in organisaties meer handen en voeten kan krijgen. De bronnen waarop ze gebaseerd zijn, vindt u na de visie.

De MITT wil vanaf 2023 bedrijven meer ondersteunen bij het vergroten van hun leercultuur. Daarom hebben we in het verlengde van deze visie inmiddels een aantal ideeën aan het werkveld voorgelegd, zoals een leer- en ontwikkelcoach, een scan waarmee bedrijven zicht krijgen op de eigen leercultuur, profielen van de toekomst en leerlabs met het beroepsonderwijs. We informeren u begin volgend jaar met welke activiteiten we vanaf de zomer 2023 bedrijven in de MITT kunnen helpen bij het versterken van de eigen leercultuur.