Generatiepact


Informatie Generatiepactregeling

Een belangrijke wijziging in de cao MITT 2023 is de introductie van een verplichte generatiepactregeling. Met deze regeling onderschrijven cao-partijen in de MITT het belang van gezondheid en vitaliteit. Niet alleen tijdens het arbeidsproces maar ook in de periode daarna. Als een werknemer aanspraak wil maken op de regeling is het belangrijk dat werkgever en werknemer hierover met elkaar in gesprek gaan. Ter ondersteuning van dat gesprek hebben cao-partijen rekentools ontwikkeld; voor werkgever én werknemer. Hiermee kunnen de gevolgen van het benutten van de regeling in kaart worden gebracht.